• PHAN TUẤN KIỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919731744
  • Email:
   thdaian2c@gmail.com
 • HUỲNH ĐỨC THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   091 787 0000
  • Email:
   huynhducthanhtbb@gmail.com