• LÂM CHIẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0908486993
  • Email:
   lamchien993@gmail.com